ART I ZABAVA

JU Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo

JU Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo

Ova škola raspolaže sa 14 kabineta za nastavu te dvije koncertno - baletne sale. Otvorila je područno odjeljenje u Ilijašu za odsjeke klavir, gitara i harmonika.

OSNOVNE INFORMACIJE O AKTIVNOSTI
ADRESA Kemala Kapetanovića 43, Sarajevo
TELEFON 033 651 523