ART I ZABAVA

Utjecaj muzike na dječiji razvoj

Utjecaj muzike na dječiji razvoj

Muzika je veoma važna za razvoj svakog djeteta, a mnoga istraživanja pokazuju da je ona dobra za njihov razvoj. Ona pozitivno utječe na djetetove fizičke i umne sposobnosti, te omogućava razvoj estetskog odnosa prema muzici i umjetnosti općenito.

Gotovo svako razdoblje u povijesti čovječanstva priznavalo je muziku kao bitan faktor u procesu učenja i formiranja pojedinaca, te je bila i sastavni dio obrazovanja.

Poznato je da se kod osoba koje se aktivno bave muzikom poboljšavaju muzičke sposobnosti, ali manje je poznato da se razvijanjem muzičkih sposobnosti i općenito razvija pojedinac.

Sviranje, pjevanje, plesanje

Muzička iskustva započinju u najranijoj dobi i to pasivnom muzičkom aktivnošću - slušanjem. Na taj su način djeca podvrgnuta ugodnim podražajima koji potiču razvoj mozga. Ako je dijete aktivno uključeno u muzičke aktivnosti (sviranje, pjevanje, plesanje), ono će unaprijediti sljedeće funkcije:

- komunikacijske vještine (verbalne i neverbalne);

- vizualnu i auditivnu percepciju;

- slušnu diskriminaciju;

- kognitivne procese: pamćenje, mišljenje, opažanje i djelovanje;

- motoričke vještine: grubu i finu motoriku;

- kreativnost i apstraktno mišljenje.

Bolji rezultati

Istraživanja pokazuju da djeca koja se muzički obrazuju postižu bolje rezultate na pojedinim testovima od djece koja nisu muzički obrazovana. Preciznije, djeca koja čitaju note, redovito vježbaju sviranje nekog instrumenta i pjevaju, mogu pokazati znatno bolju spacijalnu percepciju, verbalne i matematičke vještine, te kreativnost.

Muzikoterapija

Muzika kao sredstvo u komunikaciji često pomaže u izražavanju osobnosti. I zato je muzički izbor vašem djetetu još jedan način da se izrazi, otkrije i/ili podijeli s vama svoju osobnost. Ako vam se pruži takva prilika, objeručke je prihvatite i povežite se sa svojim djetetom.

Kada je glazba u kombinaciji s učenjem teorije muzike i vježbanjem nekog instrumenta, postaje važan faktor razvoja i unapređenja djetetova samopoštovanja.

Pjevanje i sviranje instrumenta omogućuju djetetu da doživi uspjeh, a nastupi pred publikom uče ga važnim životnim vještinama - svladavanju stresa i pobjeđivanju treme.

Radi poboljšanja zdravlja i unapređenja kvalitete života, razvila se još jedna moćna medicinska disciplina - muzikoterapija. Upotreba muzike u strukturiranoj formi koja je prethodno pomno isplanirana i bazirana na kliničkim procjenama vrlo je učinkovita.
Ako vaše dijete ima razvojne poteškoće, govorne smetnje, kratkotrajnu pozornost, odstupanja u ponašanju i razvoju motoričkih vještina ili pak želite povećati kvalitetu njegovih postojećih sposobnosti, muzikoterapija je dobar izbor.

Muzičke aktivnosti

I tako proširenih vidika o muzici kao važnom faktoru u razvoju vašeg djeteta, ne oklijevajte inicirati i uključiti se u muzičke aktivnosti.

Neki su primjeri aktivnosti:

- slušanje muzike po izboru djeteta,

- ples uz muziku,

- pjevanje uspavanki,

- pjevanje pjesama koje dijete preferira,

- sviranje udaraljki,

- međusobno imitiranje ritmičkih fraza,

- vokalne ili instrumentalne muzičke improvizacije,

- sviranje instrumenta po želji,

- čitanje priča popraćenih zvučnim efektima i sl.

- Neka muzičko putovanje kroz rast i odgoj vašeg djeteta započne. Sretno!

(Kidsinfo.ba/roditelji.hr)

Pročitajte i ovo: Umjetnička galerija BiH: Prijavite djecu na besplatnu muzejsko-obrazovnu radionicu “Zanos kistom”