Marketing

Marketing

Oglašavanje na portalu www.kidsinfo.ba moguće je na početnoj strani, kao i unutar kategorija.

U ponudi su fiksni baneri u trajanju od 7 ili 30 dana, u tri dimenzije. 

Format R1-2000x800px

Format R2-1000x400px

Format R3-500x400px

Nudimo i oglašavanje u vidu PR teksta, zajedničkih promocija i kampanja. Za više informacija i sastanak, kontaktirajte nas na marketing@kidsinfo.ba.