IZLETI

JU muzej "Bitka za ranjenike na Neretvi"

JU muzej "Bitka za ranjenike na Neretvi"

Memorijalni kompleks "Bitka na Neretvi" u Jablanici predstavlja spomen-kompleks vezan za obilježavanje bitke na Neretvi, jednog od najvažnijih događaja iz Narodnooslobodilačke borbe, tokom koje su partizani uprkos udruženom napadu neprijatelja uspjeli spasiti blizu četiri hiljade ranjenika. Sudbonosni prelaz i ujedno spas ranjenika desio se upravo u Jablanici i o tome svjedoče današnji muzeji i porušeni most.

Centralni dio memorijalnog kompleksa je zgrada Muzeja, izgrađena u duhu savremene arhitekture. Najvažniji eksponat na memorijalnom kompleksu je porušeni most preko rijeke Neretve, simbol Bitke za ranjenike. Osim mosta, na kompleksu se nalaze ostaci pruge uskog kolosijeka, te vagon sa lokomotivom "čuvene serije 73" izgrađene i konstruisane u fabrici Krauss Linz u Austriji 1913. godine. 

Ovaj memorijalni kompleks danas je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Edukacija u muzeju se provodi u formi stručnog vođenja kroz stalnu postavku "Bitka na Neretvi" i predavanja u obliku časa historije.

Muzej "Bitka za ranjenike na Neretvi se nalazi 80 kilometara južno od Sarajeva, odnosno 45 kilometara sjeverno od Mostara.

OSNOVNE INFORMACIJE O AKTIVNOSTI
RADNO VRIJEME

08:00 - 16:00 (radnim danima)

09:00 - 16:00 (subota i nedjelja)

ADRESA Bitka za ranjenike bb, Jablanica
E-MAIL muzejjablanica@yahoo.com
TELEFON +387 36 752 705