MAMA

Stručnjaci tvrde: Žene rijetko požale što su se odlučile na pobačaj

Stručnjaci tvrde: Žene rijetko požale što su se odlučile na pobačaj

Pet godina nakon pobačaja velika većina žena smatra da se radilo o ispravnoj odluci, premda su je tada teško donijele, pokazala je manja američka studija. 

Naučnici su o tome ispitali 667 žena iz 21 američke savezne države sedam dana nakon zahvata i zatim svakih šest mjeseci u idućih pet godina. Do kraja petogodišnjeg razdoblja 84 posto žena imalo je pozitivan ili neutralan stav prema svojem izboru.  

- Uglavnom nismo otkrili dokaze o negativnim emocijama povezanim za pobačaj ni nakon pet godina - kazala je Corinne Rocca, glavna autorica studije s Kalifornijskog sveučilišta u San Franciscu.

- Zapravo, ako ponovno pregledamo odgovore o emocijama o kojima smo sudionicama ankete postavljali pitanja, možemo kazati da je olakšanje bilo najčešći osjećaj - i to u svim fazama ankete, čak i nakon pet godina - kazala je Rocca.

Pobornici pobačaja željeli bi ga staviti van zakona, među ostalim i zbog bojazni da ženama šteti jer izaziva negativne emocije, žaljenje te da izaziva trajne probleme u mentalnom zdravlju. 

Naučnici su stoga za potrebe ove analize ženama koje su obavile pobačaj postavili pitanje o tome u kojoj su mjeri osjećale olakšanje, sreću, žaljenje, krivnju, tugu ili ljutnju. Pitali su ih i smatraju li još uvijek da je njihova odluka bila ispravna. 

Na početku studije  učesnice su imale u prosjeku 25 godina i 62 posto ih je već imalo djecu.

Nešto više od pola ih je odgovorilo kako je odluka o pobačaju bila "vrlo teška" ili "donekle teška". Vjerovatnoća da će se tako osjećati bila je veća kada su u okruženju percipirale viši nivo stigme prema pobačaju. 

Sedam nakon pobačaja 51 posto ispitanica odnosilo se pozitivno prema svojoj odluci, 17 posto negativno, a 12 posto imalo je pomiješane osjećaje. Njih 20 posto bilo je ravnodušno. Nakon pet godina, samo ih se šest posto osjećalo primarno negativno zbog pobačaja. 

Rezultati ovog istraživanja idu u prilog ranijim dokazima po kojima se bojazan za emotivno zdravlje žene nakon pobačaja ne bi trebala uzimati u obzir pri odlučivanju o zakonskom pristupu zahvatu, kazala je Julia Steinberg, znanstvenica sa sveučilišta u Marylandu koja nije sudjelovala u istraživanju. 

- Pobačaj ne vodi u kajanje ni u negativne emocije. Negativne emocije i žaljenje ne pojavljuju se u velikoj većini slučajeva ni više godina nakon pobačaja. Premda im je odluka bila teška, žene iz naše ankete u golemoj većini slučajeva odgovorile su kako smatraju da je bila ispravna i neposredno nakon pobačaja i pet godina nakon zahvata - zaključila je Steinberg. 

Rezultati studije objavljeni su u časopisu Social Science and Medicine. 

(index.hr/Kidsinfo.ba)

Pročitajte još: 

Dadilja otkrila zašto današnja djeca nisu pristojna kao ranije