IZLETI

Via Dinarica BH-W-09 iz sela Lukomir preko planine Visočice do sela Ljuta

Via Dinarica BH-W-09 iz sela Lukomir preko planine Visočice do sela Ljuta

Ova tura je divna šetnja koja preko atraktivnih grebena Drstva i Vito ide do planinskog doma Tušila, a zatim se pored markantnog vrha Puzim uključuje na novu šumsku stazu do rijeke Ljute. Ova dionica Via Dinarice ide pored kanjona Rakitnice, prolazi preko poznatog Studenog potoka, prelazi na planinu Visočicu, usponom na greben Drstva. Interesantna šetnja preko grebena Drstva do vrha Vito, odakle se niz kršljive padine spušta do Tušila, gdje su smješteni planinarski dom i konoba. Odmah pored je stijena za boulder i penjanje. Tura vodi još jedan kilometar do kraja ceste i dalje ka selu Bjelimići. Dalje prolazi dolinom Jelenjača do Puzimskog groblja, ispod inspirativnog vrha Puzim. Spušta se u dolinu Ljute, kroz bukovu šumu i uključuje se na šumski put koji vas vodi do sela Ljuta.

Preporuke Via Dinarica tima:

Planirajte dva dana za ovu turu i posjetite selo Umoljani, kako biste čuli legendu o zmaju.

OSNOVNE INFORMACIJE O AKTIVNOSTI
RADNO VRIJEME Non stop
ADRESA Visočica, Lukomir