KURSEVI

Atletski klub Novi Grad Sarajevo

Atletski klub Novi Grad Sarajevo

Atletski klub Novi Grad Sarajevo ima za cilj da svojim korisnicima omogući kvalitetne i profesionalne atletske aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti je i prije svega, da okuplja djecu i omladinu koja ima fizičke predispozicije i volju da sistematskim vježbanjem postižu što bolje sportske rezultate u odgovarajućim atletskim disciplinama . Također, Klub ima zadatak da etičkim i humanim djelovanjem pozitivno utječe na vaspitni, obrazovni, kulturni i sportski razvoj svih svojih članova, a naročito mlađeg uzrasta. 

OSNOVNE INFORMACIJE O AKTIVNOSTI
RADNO VRIJEME 08:00 - 23:00
ADRESA Centar za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko", Halilovići bb, Sarajevo
TELEFON +387 61 345 046
E-MAIL info@atleta.ba
WEB www.atleta.ba
CIJENA Na upit