VIJESTI

Šta dijete treba znati prije polaska u školu?

Šta dijete treba znati prije polaska u školu?

Kod upisa u školu procjenjuje se djetetova fizička, kognitivna i emocionalna zrelost za svladavanje školskih izazova i zadataka. Dijete bi trebalo baratati osnovnim pojmovima o sebi i svijetu i poznavati svoje ime i prezime, dob, mjesto stanovanja, imena članova obitelji, zanimanja, imenovati boje i svakodnevne pojmove biljke, životinje, pojave.

Dijete prije polaska u školu ne treba znati čitati i pisati, ali je bitno da ima razvijenu finu motoriku i grafomotoriku te usvojene predvještine čitanja, pisanja i matematike kako bi kasnije uredno usvajalo vještine čitanja, pisanja i matematike.

Grafomotorika

Dobro razvijena grafomotorika djeteta predškolske dobi podrazumijeva mogućnost pravilnog hvata olovke, precrtavanje i zatvaranje likova (krug, trokut, kvadrat, romb), mogućnost povlačenja linija prema zadanom uzorku od crte do crte i od točke do točke, a linije bi trebale biti jasne i adekvatnog pritiska.

Testovi za upis u prvi razred: Šta dijete treba znati prije polaska u školu?

Predvještine čitanja i pisanja

Predvještine čitanja i pisanja ponajprije se odnose na uredan jezično-govorni razvoj i razvijenu fonološku svjesnost (glasovnu analizu i sintezu).

Do polaska u školu dijete bi trebalo pravilno i tečno izgovarati sve glasove te se pravilno gramatički izražavati. Ukoliko ovaj kriterij nije zadovoljen, dijete bi moglo imati teškoća u početnom čitanju i pisanju jer će riječi pisati onako kako ih čuje ili izgovara (npr. liba, a ne riba).

Ukoliko dijete od dobi od 5,5 godina ne izgovara sve glasove pravilno ili je u svom govoru agramatično (ne koristi glagolska vremena, zamjenice, padeže, jedninu/množinu pravilno) roditelji bi svakako trebali potražiti savjet logopeda kako bi se u pripremnoj godini za polazak u školu teškoće umanjile ili ispravile.

Predmatematičke vještine

Predmatematičke vještine odnose se na niz znanja, činjenica i postupaka koje djeca usvajaju prije polaska u školu, a bitne su za razumijevanje matematike. Usvojenost predmatematičkih vještina određuje uspjeh u matematičkim vještinama tokom školskog razdoblja.

Važno je da dijete predškolske dobi razumije prostorne i vremenske odnose te da usvoji orijentaciju na tijelu, u prostoru i na papiru. Također, bitno je da dijete razumije odnose među predmetima (npr. veći-manji, kraći-duži, lakši-teži), svojstva predmeta(topao-hladan, tvrd-mekan) te pojam broja i količine.

Samostalnost

Upravo je samostalnost jedna od najvažnijih vještina za polazak u školu. Djetetu će uistinu puno lakše biti u školi ukoliko usvoji higijenske navike vezane uz samostalan odlazak na toalet, ispuhivanje i brisanje nosa, samostalno odijevanje i obuvanje, uzimanje jela i pića i slično.

Pozitivne socijalne interakcije

Mnogi roditelji zbunjene prilikom upisa u školu, posebno ukoliko se radi o prvom djetetu te se nadam da sam vam dala odgovore na neka pitanja koja si postavljate.

Sigurna sam da je vaše dijete, tijekom predškolskog programa, jako dobro uvježbalo sve što treba znati pri upisu u školu i nema potrebe da strepite od tog strašnog dana. Pred vama je još nekoliko mjeseci bezbrižnog „neškolskog“ života i ono najvažnije što možete učiniti u tom pripremnom periodu je da volite svoje dijete i igrate se s njim.

(Kidsinfo.ba;maminsvijet.hr)

Pročitajte i ovo: Zašto je važno pustiti dijete da se samo oblači?